Print

Угода про передплату Microsoft Online

Номер замовлення:

Цю Угоду про передплату Microsoft Online укладено між особою, яка прийняла цю угоду (представник– («ви»)), і компанією Microsoft Ireland Operations Limited (представник– («ми»)). Ця угода складається з наведених нижче умов і положень, а також Умов використання онлайнових служб, Угод про рівень послуг і Відомостей про пропозицію для вашої Передплати або поновлення (разом – «угода»). Вона набуває чинності з дати надання підтвердження вашої Передплати або дати поновлення Передплати, залежно від випадку. Визначення ключових термінів наведено в Розділі 8. Ця угода скасовує онлайнову версію Угоди про передплату Microsoft Online, прийняту вами під час придбання Онлайнових служб через Інтернет на Порталі.

 1. Використання Онлайнових служб.
  1. Право на використання. Ми надаємо вам право отримувати доступ і використовувати Онлайнові служби та інсталювати та використовувати Програмне забезпечення, доступне з вашою Передплатою, як описано далі в цій угоді. Ми залишаємо за собою всі інші права.
  2. Допустиме використання. Використовувати Продукт можна лише відповідно до цієї угоди. Ви не маєте права здійснювати зворотне проектування Продукту, декомпілювати або дизасемблювати його, а також обходити технічні обмеження в ньому, окрім випадків, коли це у відповідному обсязі дозволено належним до застосування законом, незважаючи на ці обмеження. Заборонено вимикати, підробляти або іншим чином вводити в оману механізм виставлення рахунків, який визначає об’єм використання вами Онлайнових служб. Ви не маєте права надавати в оренду, позичати, перепродавати, передавати Продукт або будь-яку його частину третій стороні чи для третьої сторони, а також розміщувати Продукт або будь-яку його частину для третьої сторони або на серверах третьої сторони, окрім випадків, коли це явно дозволяють ця угода або Умови використання онлайнових служб.
  3. Користувачі. Ви керуєте доступом Користувачів і несете відповідальність за використання ними Продукту відповідно до цієї угоди. Наприклад, ви маєте переконатися, що Користувачі не порушують Правила допустимого використання.
  4. Дані клієнта. Лише ви несете відповідальність за вміст усіх Даних клієнта. Ви отримаєте та зберігатимете права стосовно Даних клієнта, необхідних нам для надання вам Онлайнових служб, без порушень прав будь-якої третьої сторони або створення для Майкрософт зобов’язань перед вами чи будь-якою іншою третьою стороною. Майкрософт не бере і не братиме на себе жодні зобов’язання стосовно Даних клієнта або використання вами Продукту, відмінного від прямо передбаченого цією угодою або відповідним законом.
  5. Відповідальність за облікові записи користувачів. Ви несете відповідальність за захист конфіденційності будь-яких незагальнодоступних облікових даних для автентифікації, пов’язаних із використанням вами Онлайнових служб. Ви повинні негайно повідомити нашу службу підтримки клієнтів про будь-які можливі випадки зловживання вашими обліковими записами або даними для автентифікації та про порушення безпеки Онлайнових служб.
  6. Попередні випуски. Ми можемо надавати доступ до Попередніх випусків. Попередні випуски надаються «як є», «з усіма помилками» та «за доступності», і їх виключено з Угод про рівень послуг і всіх обмежених гарантій, передбачених цією угодою. Для Попередніх випусків не надається підтримка клієнтів. Ми можемо змінити або припинити дію Попередніх випусків без попереднього про це повідомлення. Ми можемо також не надавати Попередньому випуску статус загальнодоступності.
  7. Керовані послуги для Microsoft Azure. Ви можете використовувати Служби Microsoft Azure, щоб надавати Рішення з керованих послуг, за умови, що (1) ви маєте одноосібну можливість отримувати доступ до Служб Microsoft Azure, настроювати та адмініструвати їх, (2) ви маєте адміністративний доступ до віртуальних операційних середовищ, якщо такі є, у Рішенні з керованих послуг, (3) третя сторона має адміністративний доступ лише до своїх програм або віртуальних операційних середовищ. Ви несете відповідальність за використання третьою стороною Служб Microsoft Azure відповідно до умов цієї угоди. На надання з вашого боку Керованих послуг поширюються такі обмеження Умов використання онлайнових служб:
  1. ви не можете перепродавати або передавати Служби Microsoft Azure,
  2. ви не можете дозволяти кільком користувачам безпосередньо або опосередковано отримувати доступ до функції Служб Microsoft Azure, доступної за принципом «на користувача».
  1. Додаткове Програмне забезпечення для використання з Онлайновими службами. Щоб забезпечити оптимальний доступ до певних Онлайнових служб і їх використання, вам може знадобитись інсталювати та використовувати певне Програмне забезпечення, пов’язане з використанням Онлайнових служб, відповідно до опису в Умовах використання онлайнових служб. Ми надаємо вам Програмне забезпечення за ліцензією, а не продаємо його. Підтвердженням надання вам ліцензії на Програмне забезпечення є (1) ця угода, (2) підтвердження замовлення, (3) підтвердження оплати. Ваші права на доступ до Програмного забезпечення на будь-якому пристрої не надають вам прав на використання патентів або іншої інтелектуальної власності Майкрософт у програмних продуктах або пристроях, які здійснюють доступ до цього пристрою.
 1. Придбання служб.
  1. Доступні пропозиції Передплат. Портал надає Відомості про пропозицію для доступних пропозицій Передплати, які можна об’єднати в одну або кілька наведених нижче груп.
  1. Пропозиція-зобов'язання. Ви зобов’язуєтеся завчасно придбати певну кількість Онлайнових служб для використання протягом Строку дії та здійснити авансовий платіж чи регулярно сплачувати наперед за окремі періоди використання. У випадку служб Microsoft Azure додаткове або інше використання (наприклад, використання, що перевищує передбачені цим зобов’язанням межі) може вважатися Пропозицією з оплатою фактичного споживання. Строк дії тих продуктів, відносно яких ви взяли на себе зобов’язання та які не використали протягом Строку дії, завершується наприкінці Строку дії.
  2. Пропозиція з оплатою фактичного споживання (інша назва – «Оплата за отримані послуги»). Оплата здійснюється за фактичне використання протягом попереднього місяця без попередніх зобов’язань і передоплати. Оплата здійснюється періодично за завершені періоди.
  3. Обмежена пропозиція. Ви на обмежений термін отримуєте певну кількість Онлайнових служб безкоштовно (наприклад, як Ознайомлювальну передплату) або в складі іншої пропозиції Microsoft (наприклад, MSDN). У цій угоді можуть не наводитися положення щодо цін, плати за скасування та збереження даних.
  1. Замовлення.
   1. Замовляючи або поновлюючи Передплату, ви погоджуєтеся з Відомостями про пропозицію для цієї Передплати. Якщо інше не зазначено в таких Відомостях про пропозицію, Онлайнові служби пропонуються на умовах «за доступності». Ви можете за цією угодою розмістити замовлення за своїх Афілійованих осіб і надати їм права адміністратора для керування Передплатою, однак Афілійовані особи не можуть розміщувати замовлення за цією угодою. Ви також можете передати третій стороні права, надані відповідно до умов Розділу 1.а, для їх використання третьою стороною в рамках вашої внутрішньої ділової діяльності. Якщо ви передаєте Афілійованим особам або третім сторонам будь-які права стосовно Програмного забезпечення чи своєї Передплати, такі Афілійовані особи та треті сторони зобов'язуються дотримуватися умов цієї угоди, а ви погоджуєтеся нести спільну та окрему відповідальність за всі дії цих Афілійованих осіб і третіх сторін, пов’язані з використанням Продуктів.
   2. Деякі пропозиції можуть давати вам право змінити кількість Онлайнових служб, замовлених протягом Строку дії Передплати. Строк дії всіх доданих до Передплати Онлайнових служб завершується наприкінці строку дії цієї Передплати. Коли ви зменшуєте кількість протягом Строку дії, ми можемо стягувати відповідну плату за скасування як описано нижче в Розділі 3.b.

   (III) Загальна орієнтовна вартість отриманих Передплат, за які Майкрософт виставляє рахунки за цією угодою, не перевищуватиме 100 000 доларів США.

  2. Ціни та оплата. Платежі підлягають оплаті відповідно до Відомостей про пропозицію для вашої Передплати. Якщо вибрано оплату за рахунком, то суму та валюту оплати, засоби, форму, процедуру та умови врегулювання за цією угодою буде викладено в рахунку-фактурі Майкрософт, і платіж має бути здійснено відповідно.
   1. Для Пропозицій-зобов’язань ціновий рівень може бути встановлено на основі замовленої вами кількості Онлайнових служб. Деякі пропозиції можуть давати вам право змінити кількість Онлайнових служб, замовлених протягом Строку дії, при цьому ціновий рівень може коригуватися відповідним чином, але зміни цінового рівня не застосовуватимуться до минулих періодів. Протягом Строку дії Передплати ціни на Онлайнові служби не збільшуватимуться в рамках вашої Передплати та залишаться на рівні, який було вказано на Порталі в момент набуття чинності Передплати чи її поновлення. Це не стосується випадків, коли ціни зазначаються у Відомостях про пропозицію як тимчасові, і випадків використання Попередніх випусків чи Продуктів не від Майкрософт. Усі ціни можуть змінюватися на початку строку поновлення будь-якої Передплати.
   2. Пропозиція з оплатою фактичного споживання передбачає зміни цін у будь-який час після попереднього отримання користувачем повідомлення про це.
  3. Поновлення.
   1. У разі поновлення Передплати дію цієї угоди буде припинено, і Передплата після цього регулюватиметься умовами й положеннями, викладеними на Порталі в день поновлення Передплати («Умови поновлення»). Якщо ви не згодні з будь-якими Умовами поновлення, ви можете відмовитися поновлювати Передплату.
   2. Для Пропозицій-зобов’язань ви можете вирішити, чи слід автоматично оновлювати Передплату або припиняти її після закінчення Строку дії. Автоматичне поновлення вибрано за промовчанням. Вибір можна змінити в будь-який час протягом Строку дії. Якщо наявний Строк дії більший за один календарний місяць, ми надамо вам повідомлення про автоматичне поновлення до закінчення Строку дії.
   3. Для Пропозицій з оплатою фактичного споживання Передплата автоматично поновлюється на один місяць, доки ви не припините дію Передплати.
   4. Для Обмежених пропозицій і Ознайомлювальних версій передплати поновлення може бути заборонено.
  4. Придатність для Освітніх, Урядових і Некомерційних версій. Ви погоджуєтесь із тим, що в разі придбання продукту, призначеного для освітніх, урядових чи неприбуткових організацій, ви дотримуєтеся застосовних умов відповідності, викладених на сайтах, які зазначено нижче.
  1. Щодо продуктів, призначених для освітніх установ, вимоги до таких організацій (зокрема до адміністративних органів і рад із питань навчання, публічних бібліотек і музеїв) наведено за адресою в Інтернеті http://go.microsoft.com/?linkid=9862882.
  2. Щодо продуктів, призначених для урядових установ, вимоги наведено за адресою в Інтернеті http://go.microsoft.com/?linkid=9862883 і
  3. Щодо продуктів, призначених для неприбуткових організацій, вимоги наведено за адресою в Інтернеті http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Майкрософт залишає за собою право перевірити придатність в будь-який час і призупинити Онлайнову службу в разі недотримання вимог щодо придатності.

  1. Податки. У ціни не включено податки, якщо інше не вказано в рахунку. Ви маєте сплачувати будь-які чинні податки на додатну вартість, товари та послуги, продаж, податок на валові надходження, інші податки на обіг, збори, відрахування чи доплати або будь-які нормативні відшкодування витрат та подібні нарахування, які потрібно сплачувати за цією угодою та які нам дозволено стягувати з вас згідно з належним до застосування законом. Ви несете відповідальність за сплату відповідних гербових зборів і всіх інших податків, які ви зобов’язані сплачувати за законом, зокрема податків, пов’язаних із розповсюдженням або наданням Продуктів вашим Афілійованим особам. Ми несемо відповідальність за сплату всіх податків, пов’язаних із нашим чистим доходом, податків на валовий дохід замість податків на прибуток чи дохід, а також податків на наше майно.

Якщо з ваших платежів Майкрософт мають утримуватися будь-які податки, ви можете вирахувати такі податки із суми, належної до сплати Майкрософт, і заплатити їх відповідним податковим органам за умови, однак, що ви зобов’язані негайно отримати й надати офіційну квитанцію для таких утримань та інші документи, які обґрунтовано запитує Майкрософт, щоб вимагати іноземний податковий кредит або відшкодування. Ви повинні забезпечити мінімізацію будь-яких утримуваних податків, наскільки це дозволено за відповідним законом.

 1. Строк, припинення та призупинення дії.
  1. Строк і припинення дії Угоди. Ця угода зберігає чинність до закінчення, припинення або поновлення дії вашої Передплати залежно від того, яка з цих подій настане раніше.
  2. Припинення дії Передплати. Ви можете припинити дію Передплати в будь-який час протягом Строку дії, однак ви повинні сплатити всі нараховані й належні до сплати суми до дати припинення.
   1. Передплата на один місяць. Дію Передплати, що має Строк дії в один місяць, можна припинити в будь-який час без плати за скасування.
   2. Передплати зі строком дії більше одного місяця. Якщо ви припиняєте дію Передплати на служби Microsoft Azure протягом 30 днів від дати набуття чинності чи поновлення Передплати, кошти не відшкодовуються й ви зобов’язані оплатити перші 30 днів Передплати, при цьому плата за залишкову частину припиненої Передплати не стягуватиметься. Якщо ви припиняєте дію Передплати на служби Microsoft Azure в будь-який інший час протягом строку дії, кошти не відшкодовуються й ви зобов’язані оплатити залишкову частину Строку дії.

   У випадку всіх інших Онлайнових служб, якщо ви припиняєте дію Передплати до закінчення Строку дії, ви повинні сплатити комісію в розмірі місячної вартості Передплати й вам відшкодовується будь-яка частина вартості Передплати, яку ви сплатили за залишковий Строк дії, за умови, однак, що кошти не повертаються за місяці, не використані частково.

  3. Призупинення. Ми можемо призупинити використання вами Онлайнових служб, якщо: (1) є обґрунтована необхідність уникнути несанкціонованого доступу до Даних клієнта; (2) ви не реагуєте на претензію щодо ймовірного порушення відповідно до Розділу5 у розумний термін; (3) ви не сплачуєте належну суму за цією угодою; (4) ви не дотримуєтеся Правил допустимого використання або порушуєте інші умови цієї угоди. Якщо одна або більше з цих умов справедливі, то:
   1. У випадку Обмежених пропозицій ми можемо призупинити використання вами Онлайнових служб або припинити дію вашої Передплати та облікового запису негайно без попереднього повідомлення.
   2. У випадку всіх інших Передплат призупинення дії поширюється на мінімально необхідну частину Онлайнових служб і набуває чинності лише за наявності відповідної умови або потреби. Перед призупиненням ми повідомимо вас заздалегідь за винятком випадків, коли ми обґрунтовано вважаємо, що необхідне негайне призупинення. Ми сповіщатимемо вас принаймні за 30 днів до призупинення роботи через несплату. Якщо ви не усунули повністю причини призупинення протягом 60 днів після того, як ми призупинили роботу, ми можемо припинити дію вашої Передплати та видалити ваші Дані клієнта без періоду зберігання. Ми можемо припинити дію вашої Передплати, якщо використання вами Онлайнових служб призупинялося більше двох разів упродовж будь-якого 12-місячного періоду.
 2. Гарантії.
  1. Обмежена гарантія.
  1. Онлайнові служби. Ми гарантуємо, що Онлайнові служби відповідають умовам Угоди про рівень послуг упродовж Строку дії. Єдині засоби вашого правового захисту від порушення цієї гарантії наведено в Угоді про рівень послуг.
  2. Програмне забезпечення. Ми гарантуємо, що протягом одного року з дати першого використання Програмного забезпечення воно буде працювати в цілому так, як описано у відповідній документації користувача. Якщо Програмне забезпечення не відповідає умовам цієї гарантії, ми на власний розсуд виконуємо одну з наведених далі дії, які становлять ваш виключний засіб правового захисту: (1) повертаємо кошти, сплачені за Програмне забезпечення, або (2) виправляємо чи замінюємо Програмне забезпечення.
  1. Виключення обмеженої гарантії. На цю обмежену гарантію поширюються такі обмеження:
  1. будь-які непрямі гарантії або умови, від яких не можна відмовитися за законом, діють лише протягом одного року від початку строку дії обмеженої гарантії;
  2. ця обмежена гарантія не поширюється на проблеми, які виникли внаслідок нещасного випадку, неналежного використання або використання Продуктів у спосіб, який суперечить умовам цієї угоди чи нашій опублікованій документації або рекомендаціям, а також унаслідок подій, що не залежать від нас;
  3. ця обмежена гарантія не поширюється на проблеми, спричинені невідповідністю мінімальним системним вимогам;
  4. ця обмежена гарантія не поширюється на Попередні випуски та Обмежені пропозиції.
  1. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ. Окрім цієї гарантії ми не надаємо жодних гарантій, зокрема явних, прямих, статутних або інших, включно з гарантіями придатності для продажу або придатності для певної мети. Ці застереження не діють у випадках, коли вони суперечать належним до застосування законам.
 1. Захист від претензій.
  1. Захист.
   1. Ми захищатимемо вас від будь-яких позовів, пред’явлених неафілійованою третьою стороною щодо порушення Продуктом патенту, авторського права чи торговельної марки цієї третьої сторони або незаконного використання Продуктом її комерційної таємниці.
   2. Ви захищатимете нас від будь-яких позовів, які неафілійована третя сторона подає у зв’язку з (1) тим, що в Даних клієнта, Рішенні клієнта, Продуктах не від Майкрософт або службах, які ви прямо чи непрямо надаєте в рамках використання Продукту, порушується патент, авторське право чи торговельна марка третьої сторони або незаконно використовується її комерційна таємниця, або (2) порушенням Правил допустимого використання.
  1. Обмеження. Наші зобов’язання, наведені в Розділі 5а, не поширюються на позови або рішення суду, що базуються на: (i) будь-якому Рішенні клієнта, Даних клієнта, Продуктах не від Майкрософт, змінах, які ви вносите до Продукту, службах і матеріалах, які ви надаєте або до яких ви надаєте доступ у рамках використання Продукту; (ii) використанні Продукту в поєднанні з Даними клієнта або Продуктом, даними чи бізнес-процесом не від Майкрософт, а також шкоді на основі вартості Даних клієнта або Продукту, даних чи бізнес-процесів не від Майкрософт; (iii) використанні вами торговельної марки Майкрософт без нашого явного письмового дозволу або використанні вами Продукту після того, як ми повідомили про необхідність припинити використання через позов третьої сторони; (iv) повторному розповсюдженні Продукту неафілійованій третій стороні або його використанні на користь такої третьої сторони; (v) Продуктах, що надаються безкоштовно.
  1. Засоби правового захисту. Якщо ми обґрунтовано вважаємо, що претензія за Розділом 5.a.(i) може перешкоджати використанню вами Продукту, ми намагатимемось: (i) забезпечити вам право продовжити використання Продукту; або (ii) змінити або замінити його на функціонально рівноцінний і повідомити вам про необхідність припинення використання попередньої версії Продукту. Якщо вищезазначені способи не виправдані комерційно, ми можемо припинити дію ваших прав на використання Продукту та відшкодувати попередні платежі за невикористані права Передплати.
  2. Зобов’язання. Кожна зі сторін має негайно сповістити іншу сторону про подання претензії щодо цього Розділу. Сторона, що вимагає захисту, повинна (i) надати іншій стороні виключний контроль над захистом або досягненням домовленості щодо претензії; (ii) надати в розумних межах допомогу в захисті від претензії. Сторона, що забезпечує захист, зобов’язується (1) відшкодовувати іншій стороні обґрунтовані фактичні витрати, що виникли в результаті надання такої допомоги; (2) сплатити суму, призначену за будь-яким несприятливим остаточним рішенням суду чи домовленістю. Відповідні права сторін щодо захисту та оплати коштів за рішенням суду (чи домовленістю, якщо інша сторона погоджується з нею), наведені в цьому Розділі 5, заміняють будь-які права на відшкодування, передбачені загальним правом або положеннями закону, а також аналогічні права, і кожна сторона відмовляється від таких прав, передбачених загальним правом або положеннями закону.
 1. Обмеження відповідальності.
  1. Обмеження. Сукупна відповідальність кожної сторони у зв’язку зі всіма позовами в рамках цієї угоди обмежується прямими збитками й не перевищує суму, сплачену відповідно до цієї угоди за Онлайнову службу протягом 12 місяців, що передували виникненню підстави для претензій, при цьому за жодних обставин сукупна відповідальність сторони відносно будь-якої Онлайнової служби не може перевищувати суму, сплачену за цю Онлайнову службу протягом дії Передплати. У випадку Продуктів, що надаються безкоштовно, відповідальність Майкрософт обмежується прямими збитками й не перевищує 5000 00 доларів США.
  2. ВИНЯТОК. Жодна зі сторін не нестиме відповідальність за втрачений прибуток, за непрямі, спеціально обумовлені, ненавмисно заподіяні, спричинені та штрафні збитки, за збитки через утрачену вигоду чи доход, переривання господарської діяльності та втрату ділової інформації, навіть якщо сторона про це знала або могла це в розумних межах передбачити.
  3. Винятки до обмежень. Обмеження відповідальності в цьому Розділі поширюється в максимальному ступені, дозволеному чинним законодавством, але не поширюється на: (1) зобов’язання сторін за Розділом 5; (2) порушення прав на інтелектуальну власність інших сторін.
 1. Інші положення.
  1. Повідомлення. Ви повинні надсилати повідомлення на зазначену нижче адресу поштовою службою із запитом повідомлення про отримання.

  Повідомлення слід надсилати за адресою:

  Копії мають надсилатися на таку адресу:

  Microsoft Ireland Operations Limited

  Atrium Block B

  Carmenhall Road

  Sandyford Industrial Estate

  Dublin 18, Ireland

  Факс: (425) 936-7329

  Microsoft Corporation

  Legal and Corporate Affairs

  Volume Licensing Group

  One Microsoft Way

  Redmond, WA 98052

  USA

  Факс: (425) 936-7329

  Ви погоджуєтесь отримувати електронні листи від нас, які надсилатимуться електронною поштою на зазначену вами адресу адміністраторів облікового запису. Повідомлення набувають чинності на дату, зазначену у квитанції про отримання, а для повідомлень електронної пошти – у дату їх надсилання. Ви несете відповідальність за надання на Порталі правильних і актуальних відомостей про адресу електронної пошти адміністратора облікового запису. Будь-яке повідомлення електронної пошти, надіслане нами на таку адресу електронної пошти, буде вважатися чинним із моменту надсилання незалежно від його фактичного отримання чи неотримання вами.

 1. Передавання ліцензії та прав. Ви не можете передати повністю або частково права за цією угодою чи передати ліцензії без згоди Майкрософт.
 2. Згода на виплату партнерської винагороди. Під час розміщення замовлення вам може бути надана можливість указати «Зареєстрованого партнера», пов’язаного з вашими Передплатами. Призначаючи Зареєстрованого партнера самостійно або вповноважуючи зробити це третю сторону, ви погоджуєтеся з винагородами, які ми встановили для сплати на користь Зареєстрованого партнера. Винагорода виплачується за надання підтримки перед продажем і також може виплачуватися за надання підтримки після продажу. Розмір винагороди залежить від обсягу вашого замовлення. Зі збільшенням обсягу замовлення також зростає розмір винагороди. Наші ціни на Онлайнові служби залишатимуться незмінними незалежно від того, чи вкажете ви Зареєстрованого партнера.
 3. Подільність. Якщо будь-яка частина цієї угоди не підлягає примусовому виконанню, решта частина залишається повністю чинною.
 4. Відмова від прав. Незабезпечення будь-якого положення цієї угоди не означає відмови від прав.
 5. Відсутність посередництва. За цією угодою не створюється посередництво, партнерство або спільне підприємство.
 6. Відсутність сторонніх бенефіціарів. Сторонні бенефіціари за цією угодою відсутні.
 7. Відповідне законодавство та місце судового розгляду. Ця угода регулюється законодавством Ірландії. У разі подання нами позову про примусове виконання цієї угоди ми подамо його за місцем перебування вашого головного офісу. У разі подання Вами позову щодо примусового виконання цього договору, ви подасте такий позов в Ірландії. Такий вибір юрисдикції не позбавляє жодну із сторін права використання засобу судового захисту у формі заборони щодо порушення прав інтелектуальної власності в будь-якій належній юрисдикції.
 8. Повна угода. Ця угода становить повну угоду стосовно її предмета й має переважну силу над будь-якими попередніми або наявними домовленостями. У випадку протиріччя між будь-якими з документів цієї угоди, розв’язання якого не описано явно в цих документах, їхні умови матимуть переважну юридичну силу в такому порядку спадання: (1) ця Угода про передплату Microsoft Online, (2) Умови використання онлайнових служб, (3) відповідні Відомості про пропозицію, (4) будь-які інші документи, включені в цю угоду.
 9. Збереження юридичної сили. Положення Розділів 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 і 8 залишаються чинними після припинення або закінчення дії цієї угоди.
 10. Юрисдикція США щодо експорту. Продукти підлягають дії юрисдикції США щодо експорту. Ви повинні дотримуватися всіх належних до застосування законів, зокрема Правил експортного контролю США, Міжнародних правил торгівлі зброєю, а також обмежень щодо користувачів, кінцевого користування та регіонів постачання, установлених урядом США та іншими урядами. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт http://www.microsoft.com/exporting/.
 11. Форс-мажор. Жодна зі сторін не несе відповідальності за будь-яке невиконання умов унаслідок причин, які не залежать від її волі (зокрема пожежі, вибуху, аварії енергосистем із вимкненням електроенергії, землетрусу, повені, буревію, страйку, ембарго, трудових суперечок, дій громадянської або військової влади, війни, випадку тероризму (включно з кібер-тероризмом), стихійного лиха, дій або бездіяльності операторів зв’язку, які надають лінії для інтернет-трафіку, дій або бездіяльності регулюючих органів або органів влади (включно з прийняттям законів або постанов, а також іншими діями влади, що впливають на надання Онлайнових служб)). Однак, цей Розділ не застосовуватиметься до ваших зобов’язань щодо оплати за цією угодою.
 12. Повноваження сторони угоди. Якщо ви, фізична особа, приймаєте цю угоду від імені юридичної особи, ви заявляє, що маєте законні повноваження укласти дану угоду від імені цієї юридичної особи. Якщо ви вкажете особу або скористаєтесь адресою електронної пошти, що надала особа, з якою вас афілійовано (наприклад, роботодавець), під час придбання або поновлення Передплати, ця особа вважатиметься в контексті цієї угоди власником Передплати.
 1. Визначення.

  Будь-яке згадування слова «день» у цій угоді стосується календарного дня.

  Визначення терміна «Правила допустимого використання» наведено в Умовах використання онлайнових служб.

  «Афілійована особа»– будь-яка юридична особа, яка перебуває у власності сторони, у власності якої перебуває сторона або яка перебуває у спільній зі стороною власності. Термін «власність» для цілей цього визначення означає володіння часткою юридичної особи, яка становить більше 50%.

  «Пропозиція з оплатою фактичного споживання», «Пропозиція-зобов’язання» або «Обмежена пропозиція» описують відповідні типи пропозицій Передплати. Докладніше про пропозиції див. Розділ 2.

  Визначення терміна «Дані клієнта» наведено в Умовах використання онлайнових служб.

  Визначення терміна «Рішення клієнта» наведено в Умовах використання онлайнових служб.

  «Користувач»– це особа, якій ви даєте дозвіл на доступ до Даних клієнта, розміщених в Онлайнових службах, або на використання Онлайнових служб іншим чином, або будь-який користувач Рішення клієнта.

  «Рішення з керованих послуг»– керована ІТ-послуга, яку ви надаєте третій стороні. Ця послуга полягає в адмініструванні та підтримці Служб Microsoft Azure.

  «Служби Microsoft Azure» є однією або кількома функціями та службами Microsoft, вказаними на веб-сторінці http://azure.microsoft.com/en-us/services, за винятком визначених випадків, які ліцензуються окремо.

  Визначення терміна «Продукт не від Майкрософт» наведено в Умовах використання онлайнових служб.

  «Відомості про пропозицію» – це ціни та пов’язані умови, що застосовуються до пропозиції Передплати та публікуються на Порталі.

  «Онлайнова служба» – це будь-яка розміщена на серверах Майкрософт онлайнова служба, яку Клієнт передплачує в рамках цієї угоди. Зокрема, це можуть бути служби Dynamics CRM Online, Office 365, Microsoft Azure і Microsoft Intune Online.

  «Умови використання онлайнових служб»– це умови, що застосовуються до використання вами Продуктів, як указано на веб-сторінці http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Умови використання онлайнових служб включають у себе умови, які регулюють використання вами Продуктів на додаток до умов цієї угоди.

  «Попередні випуски»– це попередня версія, бета-версія або інші попередні випуски чи функції Онлайнових служб або Програмного забезпечення, які Майкрософт пропонує з метою отримання відгуків клієнтів.

  «Портал»– відповідні веб-сайти Онлайнових служб, зазначені на веб-сторінках http://www.microsoft.com/licensing/online-services/default.aspx, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ або на іншому вказаному нами веб-сайті.

  «Продукт»– будь-яка Онлайнова служба (включно з будь-яким Програмним забезпеченням).

  «Угода про рівень послуг» («SLA») – це зобов’язання, які ми прийняли стосовно надання та/або функціонування Онлайнової служби, як зазначено на веб-сторінках http://www.microsoftvolumelicensing.com/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ або на іншому вказаному нами веб-сайті.

  «Програмне забезпечення»– програмне забезпечення Microsoft, що надається з нашого боку для інсталяції на вашому пристрої в рамках Передплати або для використання з Онлайновою службою з метою забезпечення певних функціональних можливостей.

  «Передплата»– це реєстрація в Онлайнових службах на визначений Строк дії, як указано на Порталі. Можна придбати кілька Передплат і окремо адмініструвати їх. Вони регулюватимуться умовами окремої Угоди про передплату Microsoft Online.

  «Строк дії» означає тривалість дії Передплати (наприклад, 30 днів або 12 місяців).

 2. Банківська інформація.

Банківську інформацію сторін наведено нижче. Кожна сторона зобов'язується негайно повідомляти іншу сторону в разі змінення цієї інформації.

Банківська інформація Клієнта

Банківська інформація Майкрософт

Юридична адреса Клієнта:

 

 

Номер рахунку в доларах США:

Назва банку:

Код SWIFT:

Банк-кореспондент:

Код SWIFT:

Номер рахунку:

Адреса Майкрософт:

Atrium Building Block A,

Carmen Hall Road, Sandyford lndustrial Park,

Dublin, 18, lreland

Банківські реквізити (долари США)

Назва банку: Citibank London

Номер рахунку: 12510049

Код IBAN: GB95CITI18500812510049

Код SWIFT: CITIGB2L

Підписавшись нижче, ви і ми погоджуємося, що ми (1) прочитали та зрозуміли угоду, зокрема будь-які веб-сайти або документи, включені за посиланням, та будь-які додатки, і (2) погоджуємося дотримуватися умов усіх згаданих документів.

Клієнт

Афілійована особа Майкрософт

Назва Юридичної особи (необхідно вказати офіційну назву юридичної особи)*

Підпис:* ______________________________

Ім’я та прізвище друкованими літерами*

Посада друкованими літерами*

Дата підписання*

Microsoft Ireland Operations Limited

Номер платника ПДВ IE8256796U

Підпис: _______________________________

Ім’я та прізвище друкованими літерами

Посада друкованими літерами

Дата підписання:

(дата підписання Афілійованою особою Майкрософт)

Ідентифікаційний податковий номер:

Дата набуття чинності:

(може відрізнятися від дати підписання Майкрософт)

* позначає поля, обов’язкові для заповнення